Vũ khí siêu thanh Mỹ và Trung Quốc khác biệt như thế nào?

Vũ khí siêu thanh giữa Mỹ và Trung Quốc khác biệt như thế nào? Cuộc đua phát triển tên lửa siêu thanh giữa hai nước đã làm thay đổi cán cân sức mạnh quân sự toàn cầu ra sao?

M.B (Theo Wall Street Journal)