Thế giới chứng kiến lạm phát leo thang cao nhất trong nhiều thập kỷ. Giá cả hàng hóa đồng loạt tăng, gây khó khăn cho sản xuất, tiêu dùng.

Thế giới chứng kiến lạm phát leo thang cao nhất trong nhiều thập kỷ. Giá cả hàng hóa đồng loạt tăng, gây khó khăn cho sản xuất, tiêu dùng. Nhiều nền kinh tế trên thế giới đối mặt với khả năng suy thoái.