Bạn có dám sử dụng toilet công cộng  trong suốt, 4 bề là kính xuyên thấu giữa thanh thiên bạch nhật như thế này?

Q.N (Theo SCMP, Ruptly)