Ông Marc Woo, Tổng giám đốc, phụ trách Việt Nam, Google Châu Á Thái Bình Dương, trả lời phỏng vấn VietNamNet về vấn đề cạnh tranh với TikTok, về việc bảo vệ trẻ em khi xem YouTube, và xu hướng video ngắn.