Uy lực "quỷ đuôi chẻ" - chiến cơ bắn hạ nhiều máy bay nhất thế giới

Được ví là "quỷ đuôi chẻ", siêu chiến cơ này của Mỹ là nỗi khiếp sợ của nhiều đối thủ.

A.B (Theo NI, Video:Smithsonian Channel, Johnny's War Storie)