Vậy thực chất nhiên liệu rắn là gì, có thể đem đến những lợi thế nào cho lực lượng hạt nhân của Triều Tiên? Hãy cùng tìm hiểu về những thông tin này với video trên.

Theo Reuters