Tháng 4 vừa qua, Đại học Harvard, Mỹ đã công bố một nghiên cứu về các khoản chi phí y tế phải chi dành cho những người bị thương và sống sót trong các vụ xả súng hàng loạt tại nước này. Nghiên cứu này dựa trên phân tích các yêu cầu về bảo hiểm tư nhân và từ chương trình chăm sóc sức khoẻ quốc gia Mỹ (Medicare) trong giai đoạn năm 2008 đến năm 2018.

Q.N (Theo TIME)