Ý nghĩa, hình tượng hổ trong văn hóa các nước châu Á

Hổ là một trong những linh vật mà người châu Á vô cùng coi trọng. Trong văn hóa các nước lại có những quan niệm, phong tục riêng liên quan tới loài vật này.

A.B (Theo Japan Times, Gogohanguk, Tigerstealive... | Video: CNA, @BDW Travel TV, @VJ Nirav, @Driver in Japan, Arirang News)