Bác sỹ Chương của người nghèo

Sự kiện: My 90s Việc tử tế
27 năm qua, bác sỹ, tiến sỹ y học Nguyễn Văn Chương (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn hàng ngày khám chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Với ông, niềm vui lớn nhất là mang lại sức khoẻ cho mọi người.

Anh Phú - Linh Trang - Khánh Linh