10 bộ, 36 địa phương có thêm 19.570 tỷ đồng cho đầu tư công; Phạt gần 16 tỷ đồng các trường hợp vi phạm giao thông… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.