Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ 11 dự án của Tân Hoàng Minh; Nhân viên bệnh viện Tuệ Tĩnh giăng biển hiệu đòi tiền lương… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Yêu cầu các bộ trưởng dứt khoát cắt giảm cục, tổng cục

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng dứt khoát phải sắp xếp lại cục, tổng cục: “Bộ Công an có những tổng cục hình thành 35 năm, mà cắt một lúc 8 tổng cục, bây giờ vẫn êm, nhiệm vụ chính trị vẫn hoàn thành”. Thủ tướng cho rằng vấn đề ở khâu quyết tâm, có làm không và yêu cầu các bộ trưởng dứt khoát phải sắp xếp lại cục, tổng cục và làm một cách nghiêm túc.