Công an, quân đội được tham gia hoạt động kiểm định xe cơ giới dân sự; Đề thi Ngữ Văn bị giả mạo: Trường lập vi bằng gửi cơ quan chức năng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

Chiều 22/5, sau khi công bố kết quả phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường với ông Trần Hồng Hà (ông Hà đã được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng vào tháng 1 vừa qua), Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự thay thế vào vị trí này. Theo đó, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026.