Phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII; Hơn 1 tháng nữa, thẻ từ ATM bị 'khai tử’; Thụy Điển có nữ thủ tướng đầu tiên… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Văn hóa còn thì dân tộc còn” 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII khai mạc sáng 24/11 tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rất "vinh dự và hào hứng đến dự Hội nghị", vì vị trí quan trọng của văn hóa và vì đây là Hội nghị được tổ chức dịp kỷ niệm 76 năm ngày diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946. Sau khi nhắc đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", Tổng bí thư chia sẻ thêm "tôi nhớ trước đây, một vị tiền bối từng nói văn hóa là bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Văn hóa mất thì dân tộc mất".