16 trường dừng tuyển sinh ngành đào tạo giáo viên năm 2023; Xác minh clip cụ bà bị đánh tại cơ sở từ thiện ở TP.HCM… là những thông tin nổi bật trong ngày.