Sư trụ trì sẽ không được đứng tên sổ đỏ chùa; TikToker Nờ Ô Nô bị phạt 7,5 triệu đồng… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Trung ương yêu cầu thay thế cán bộ năng lực hạn chế

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương ký ban hành Nghị quyết 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Ban chấp hành Trung ương khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm; kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm; kiên trì thực hiện có vào, có ra, có lên, có xuống trong công tác cán bộ; yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị về bố trí công tác cán bộ sau kỷ luật.