Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đùn đẩy trách nhiệm; Viện Pasteur TP.HCM hết tất cả vắc xin… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.