Bộ trưởng Ngoại giao bị 'phê bình nghiêm khắc’; Hà Nội kỷ luật 1.142 đảng viên trong năm 2022… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.