Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng đưa vụ F88 vào diện theo dõi; Cân nhắc việc cấp Căn cước công dân cho trẻ dưới 6 tuổi… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.