Bộ trưởng Tài chính: Cải cách tiền lương đồng thời tăng lương hưu từ 1/7/2024; Bộ Ngoại giao bàn phương án bảo hộ người Việt tại Trung Đông… là những thông tin nổi bật trong ngày.