Nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch Quảng Ninh bị cách tất cả chức vụ trong Đảng; Công bố loạt vi phạm của TikTok tại Việt Nam… là những thông tin nổi bật trong ngày.