Trung tướng Tô Ân Xô giải thích về số tiền chênh lệch trong vụ án Việt Á; Tài xế tông chủ nhà hàng đứt chân là Phó Trưởng Cơ quan Điều tra hình sự KV1… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Ông Nguyễn Đình Xứng bị xóa tư cách Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ GTVT. Lý do kỷ luật do đã có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Lý do kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.