Hà Nội, TP.HCM có số xe vi phạm tốc độ nhiều nhất nước; TP.HCM sẽ có 5 thành phố trực thuộc sau năm 2030… là những thông tin nổi bật trong ngày.