Cả nước có hơn 16.000 điểm 10 ở các môn thi

Cả nước có hơn 16.000 điểm 10 ở các môn thi

Theo dữ liệu từ Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, cả nước có tất cả 16.427 điểm 10 ở các môn thi, cao gấp gần 3 lần so với năm ngoái. Năm 2022, con số này là 5.560 điểm 10.

Theo dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT cung cấp, cả nước có tất cả 5560 điểm 10 ở các môn thi. So với năm 2021, mức này giảm tới 4,41 lần (năm 2021 có tổng cộng 24.555 điểm 10). Mức này tương đương so với năm 2020 (năm 2020 cả nước có 5.965 điểm 10). 

Trong đó môn Giáo dục Công dân có 2836 điểm 10, dẫn đầu về số lượng điểm 10 ở tất cả các môn. Lịch sử bất ngờ khi trở thành môn có nhiều điểm 10 thứ 2 với 1.779 điểm 10. 

Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) có 425 điểm 10 giảm 10 lần so với năm 2021 (năm 2021 có 4,582 điểm 10). Số điểm 10 môn Vật lý tăng mạnh từ 14 điểm 10 năm 2021 lên 154 điểm 10 năm 2022. Số lượng điểm 10 môn Sinh cũng giảm tới 116 lần. 

Số lượng điểm 10 các môn qua 5 năm như sau.

Môn thi

Điểm 10

Năm 2022

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2019

Năm 2018

Toán

35

52

234

12

2

Ngữ văn

5

3

2

0

0

Ngoại ngữ

425

4582

328

314

103

Vật lý

154

14

10

2

3

Hóa học

158

149

403

12

16

Sinh học

5

582

122

39

2

Lịch sử

1779

266

380

80

11

Địa lý

163

227

251

42

32

GDCD

2836

18680

4195

784

308

Tổng

5560

24555

5925

1285

477

Doãn Hùng