Cận cảnh buồng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 siêu di động

Sự kiện: Dịch COVID-19
Từ khâu lên ý tưởng đến khi dựng lên buồng lấy mẫu xét nghiệm đầu tiên chỉ vẻn vẹn 7 ngày, nhóm nghiên cứu “buồng lấy mẫu cách ly an toàn” đã sẵn sàng lên đường đi vào tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang.

Đình Hiếu