Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

Kỳ thi vào lớp 10 công lập TP.HCM diễn ra ngày 6-7/6. Điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập là tổng điểm ba bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (việc tuyển sinh vào lớp 10 chuyên và tích hợp sẽ có thông báo riêng).

Đối với các trường công lập, tổ chức theo thi tuyển. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD-ĐT ban hành, chủ yếu ở lớp 9.

Đề thi đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa được năng lực trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi.

Mỗi môn có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức độ tương đương về yêu cầu nội dung, thời gian làm bài. Mỗi đề thi phải có hướng dẫn chấm và biểu điểm kèm theo. Cụ thể đề thi như sau:

Môn Toán có thời gian thi 120 phút. Cấu trúc đề thi, mức độ kiến thức 70% nhận biết, thông hiểu và 30% vận dụng, vận dụng cao. Đề thi môn Toán gồm 8 câu, trong đó 7 câu là kiến thức cơ bản và một câu về hình học phẳng. Câu 1, 2 là kiến thức quen thuộc về đồ thị, định lý Vi-et, điều kiện có nghiệm của phương trình.

Câu 3 đến câu 7 là các bài toán vận dụng kiến thức đã học trong chương trình, giải các bài toán liên quan đến thực tế. Trong đó, sẽ có 1-2 câu ở mức nâng cao. Câu 8 là bài toán hình học phẳng gồm 3 bài toán nhỏ, trong đó, 2 bài ở mức độ cơ bản, bài còn lại mang tính phân hóa cao.

Môn Ngữ văn thời gian thi 120 phút. Đề thi gồm 3 phần: đọc hiểu (3 điểm), nghị luận xã hội có độ dài khoảng 500 chữ (3 điểm) và nghị luận văn học (4 điểm). Phần đọc hiểu là các văn bản được chọn có thể là văn bản nghị luận, văn bản thông tin, văn bản văn học, văn bản khoa học. Các câu hỏi được tổ chức theo mức độ tư duy từ dễ đến khó, từ mức độ nhận biết, thông hiểu đến phân tích, suy luận và đánh giá, vận dụng…

Phần nghị luận xã hội sẽ yêu cầu thí sinh viết một bài văn ngắn khoảng 500 chữ. Ở phần nghị luận văn học, thí sinh sẽ có 2 lựa chọn: chọn một tác phẩm thuộc chủ đề mà đề bài đưa ra, cảm nhận tác phẩm và chỉ ra ảnh hưởng, tác động của tác phẩm đối với bản thân mình hoặc liên hệ đến tác phẩm khác, liên hệ thực tế cuộc sống để rút ra một vấn đề văn học hoặc cuộc sống; hoặc chọn một tình huống cụ thể và thí sinh sử dụng kiến thức, sự trải nghiệm trong quá trình đọc để giải quyết tình huống đó.

Môn Tiếng Anh có thời gian thi 90 phút. Đề thi gồm 40 câu hỏi, trong đó chủ yếu là nhận biết, thông hiểu, yêu cầu nâng cao chỉ chiếm từ 10-15%. Nội dung đề thi là các chủ điểm ngữ pháp, từ vựng chủ yếu trong chương trình lớp 9. Đề thi sẽ không chú trọng về ngữ pháp mà nghiêng nhiều về kỹ năng, từ vựng.