Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của từng cơ sở giáo dục như sau:

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, tất cả các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố áp dụng thống nhất một phương thức tuyển sinh là thi tuyển (với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) để tuyển sinh học sinh lớp 10 năm học 2023-2024 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra ngày 10 - 11/6. Các trường công lập không sử dụng bất kỳ phương thức tuyển sinh nào khác.

Theo kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024, chậm nhất ngày 4/7, Sở sẽ công bố điểm bài thi các môn.

Sau 12/7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ khóa hệ thống phần mềm xác nhận nhập học và tiến hành thống kê số lượng học sinh đã xác nhận nhập học ở từng trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên, cơ sở GDNN. 

Đồng thời, Sở sẽ thông báo số lượng học sinh thừa, thiếu so với chỉ tiêu ở từng đơn vị, trường học.

Nếu số học sinh đã xác nhận nhập học tính đến 12/7 còn thiếu so với chỉ tiêu, Sở GD-ĐT Hà Nội cho phép các trường THPT chuyên và trường THPT công lập có thể tuyển sinh bổ sung học sinh vào lớp 10. 

Sở sẽ xem xét để duyệt điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung cho từng trường. Học sinh cần lưu ý thông tin này để chủ động trong kế hoạch tham gia xét tuyển.

Đối với các trường THPT công lập tự chủ tài chính, trường tư thục, trung tâm GDNN - giáo dục thường xuyên, cơ sở GDNN, nếu số lượng học sinh xác nhận nhập học chưa đủ chỉ tiêu, được tiếp tục tuyển sinh bổ sung.