"Chiến dịch cầu London" và lịch trình tang lễ của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị

"Chiến dịch cầu Loncon" là tên mật mã chỉ kế hoạch hành động ngay sau khi Nữ hoàng Anh Elizabeth băng hà, bao gồm từ việc tổ chức tang lễ, các nghi thức liên quan đến việc kế vị, thời kỳ quốc tang đến thời điểm đăng quang của tân vương.

Theo Business Insider, NBC