Chính thức loại bỏ cách tính tuổi truyền thống, người Hàn Quốc trẻ ra 1, 2 tuổi

Hàn Quốc ngày 8/12 đã thông qua luật bãi bỏ phương pháp tính tuổi truyền thống. Điều này khiến người dân Hàn Quốc trẻ ra từ 1 đến 2 tuổi trên các văn bản chính thức.

Theo Reuters