Chuyên gia phá khóa Mỹ nói gì về độ an toàn của khóa thông minh?

Sự kiện: Zone 4.0
Với một ổ khóa thông thường, chuyên gia phá khóa này chỉ mất vài giây để bẻ, nhưng với khóa thông minh thì sao?

A.B (Theo WSJ)