Báo cáo về đầu tư tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong quý 1 của Savills Việt Nam chỉ ra rằng Ngân hàng Phát triển Châu Á, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới đã dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay sẽ đạt từ 5,5-6,5%.