Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 898.400 tỷ đồng, trong đó, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 25.500 tỷ đồng.