Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội đang thực hiện chi trả cho khoảng 2,7 triệu người hưởng lương hưu, trong đó gần 1,9 triệu người có mức hưởng từ 3 đến dưới 7 triệu đồng/tháng.