UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Hà Nội sẽ có 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện dịp Tết Nguyên đán.

TP Hà Nội tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 24 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.

Thời lượng bắn pháo hoa tại các trận địa là 15 phút, thời điểm bắn từ 0h đến 0h15 ngày 22/1/2023 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão). 

TP Hà Nội dự kiến kinh phí tổ chức bắn pháo hoa khoảng 27,6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa được huy động của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố.