banner-event-tet-nguen-dan-mb.png
12:01 - 14/01/2023

Cá chép tiễn Táo quân chưa kịp về trời đã bị ngạt khí

Bị nhốt lâu trong túi nilon kín, thiếu khí oxy, nhiều cá chép khi vừa được thả ra đã bơi ngửa, một vài con cứng đơ không còn ngọ nguậy.