DJI Technology đang là cái tên hàng đầu thế giới trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV). Giờ đây, công ty có kế hoạch mở rộng sang sân chơi xe tự hành, “miếng bánh” được ước tính lên đến hàng ngàn tỷ USD.

Chiếm 80% thị trường toàn cầu và 70% thị phần trong nước, DJI Technology đang là cái tên hàng đầu trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV). Giờ đây, công ty có kế hoạch mở rộng sang sân chơi xe tự hành, “miếng bánh” được ước tính lên đến hàng ngàn tỷ USD.