Hồ sơ

Tìm kiếm

Ông Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước

Ông Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ

Ông Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội

Ông Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công An

Ông Phan Đình Trạc

Trưởng ban Nội chính Trung Ương

Ông Trần Cẩm Tú

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương

Ông Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Ông Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Lương Cường

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ông Đinh Tiến Dũng

Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Bà Tô Thị Bích Châu

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Xuân

Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Bà Nguyễn Thị Thanh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu

Ông Đào Ngọc Dung

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội