Hồ sơ

Ông Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước

Ông Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ

Ông Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội

Bà Trương Thị Mai

Thường trực Ban Bí thư

Ông Nguyễn Văn Nên

Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh

Ông Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công An

Ông Phan Đình Trạc

Trưởng ban Nội chính Trung Ương

Ông Trần Cẩm Tú

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương

Ông Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Lương Cường

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ông Trần Tuấn Anh

Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Ông Đinh Tiến Dũng

Bí thư Thành uỷ Hà Nội