Nguyễn Phú Trọng

Tổng bí thư

Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước

Phạm Minh Chính

Thủ tướng chính phủ

Vương Đình Huệ

Chủ tịch quốc hội

Trương Thị Mai

Trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương

Võ Văn Thưởng

Thường trực Ban Bí thư

Phạm Bình Minh

Phó Thủ Tướng Chính Phủ

Nguyễn Văn Nên

Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh

Tô Lâm

Bộ trưởng Bộ Công An

Phan Đình Trạc

Trưởng ban Nội Chính Trung Ương

Trần Cẩm Tú

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương

Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Trần Thanh Mẫn

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội

Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lương Cường

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam