Căng thẳng địa chính trị có thể tạo ra lợi thế chiến lược giúp gã khổng lồ công nghệ Mỹ thách thức vị thế của các đối thủ hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn.

Căng thẳng địa chính trị có thể giúp gã khổng lồ công nghệ Mỹ tạo ra lợi thế chiến lược thách thức vị thế của các đối thủ hàng đầu khác trong lĩnh vực bán dẫn.

Kể từ khi quay trở lại Intel với vị trí CEO vào đầu năm 2021, Pat Gelsinger chỉ có một nhiệm vụ trọng tâm duy nhất: đưa công ty bán dẫn lớn nhất của nước Mỹ trở thành nhà sản xuất vi xử lý hợp đồng có khả năng chi phối thị trường toàn cầu.