Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực lúc bắt đầu từ 7 giờ sáng (giờ địa phương), tức khoảng 12 giờ (giờ Việt Nam) ngày 24/11, bao gồm lệnh ngừng bắn toàn diện ở phía Bắc và phía Nam Gaza. Các chiến binh Hamas sẽ thả nhóm con tin đầu tiên gồm 13 phụ nữ và trẻ em người Israel vào khoảng 16 giờ ngày 24/11.

Theo Reuters | Video: IDF, Reuters, The Sun