Hơn 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa đứng trước thách thức chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng tiêu dùng.

Hơn 1,4 triệu cửa hàng tạp hóa đứng trước thách thức chuyển đổi số để bắt kịp xu hướng tiêu dùng.

Theo Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, tiềm năng của thị trường bán lẻ được đánh giá rất cao khi sở hữu một thị trường rộng lớn với gần 100 triệu dân, tổng mức tiêu dùng cuối cùng của xã hội so với GDP luôn đạt trên 70%/năm. Việt Nam xếp vị trí thứ 6, nằm trong Top 30 quốc gia đang phát triển có thị trường bán lẻ sôi động nhất thế giới