Nga tấn công vào hàng loạt các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine

Sáng ngày 18/10, Ukraine cho biết hàng loạt tên lửa của Nga đã nhắm tới các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp Ukraine, cắt đứt nguồn cung điện, nước và năng lượng cho mùa đông sắp tới.

 Theo Reuters