Kết quả của Ngày hội không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho nhân dân mà còn làm giàu ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng góp phần thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Năm nay, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, vừa tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đã thành thông lệ, gần 20 năm qua, cứ vào dịp tháng 11 hằng năm ở hầu khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, người dân tiến hành chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ phố, trang trí khu dân cư để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, có thời điểm Bắc Giang là tâm dịch của cả nước ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân trong tỉnh. Để phát huy khối đại đoàn kết, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, cổ vũ tinh thần Nhân dân, cùng với công tác cứu trợ, hỗ trợ kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã quyết tâm, chủ động, linh hoạt trong triển khai các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam ở 100% khu dân cư với hơn 80% khu dân cư tổ chức cả phần Lễ và hội.

Trong Ngày hội, tại các khu dân cư đã phát động các phong trào: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan”, “Xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Học tập, lao động sáng tạo”,...

Thông qua các phong trào đã góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa xã hội, các quy tắc văn hóa ứng xử; những tệ nạn xã hội đã giảm hẳn, các mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư về cơ bản được giải quyết thông qua hòa giải tại cơ sở. Các khu dân cư đã cơ bản không còn những tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua đó góp phần “Xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng con người Bắc Giang phát triển toàn diện; quan tâm giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống địa phương. Gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa” do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Từ nhiều năm nay, đã thành một nét đẹp trong cộng đồng dân cư, cứ vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều khu dân cư trong tỉnh Bắc Ninh lại tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”.

Sáng ngày 18/11, khu phố Cổng Hữu – phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Mọi người cùng điểm lại tình hình xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư năm 2022, như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”, phong trào “Mỗi người dân – mỗi ngày một việc làm ý nghĩa góp phần làm sạch thành phố”, công tác giảm nghèo…

Năm 2022, toàn khu phố có 435/522 hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và có 432/435 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỉ lệ 99,3%, khu phố Cổng Hữu đề nghị công nhận khu phố văn hóa và là khu phố văn hóa nhiều năm liên tục của địa phương. Qua đó, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên trong khu phố phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2022 gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật; ôn lại lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổng kết các mặt đời sống của khu dân cư sau một năm; biểu dương, khen thưởng những gia đình, cá nhân tiêu biểu và thăm hỏi, tặng quà các gia đình hộ nghèo, hộ cận  nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn..., người dân ở Khu phố Cổng Hữu còn cùng nhau tổ chức bữa cơm đoàn kết để mọi người trong khu dân cư, từ già đến trẻ, từ cán bộ đến người dân, con em xa quê có dịp được quây quần, trò chuyện.

Trà My, Quốc Huy, Trần Minh