Nhà hát phải có nhưng cần tính làm ở đâu, vào lúc nào

Nhà sử học, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Dương Trung Quốc cho rằng, cần phải có nhà hát nhưng nằm ở đâu và làm lúc nào là bài toán mà thành phố phải làm rõ cùng với việc minh bạch thêm nhiều thông tin mà dư luận còn băn khoăn.

Thực hiện: Hữu Khôi - Hạnh Thúy

Video: Xuân Quý - Bạt Tuấn - Đức Yên