Phạm Khánh Ngọc ca vang 'Bài ca hy vọng'

Trong Hoà nhạc quốc gia Điều còn mãi 2022, ca sĩ Phạm Khánh Ngọc đã mang tới một 'Bài ca hy vọng' hoàn toàn mới cho khán giả.

Với ca khúc Bài ca hy vọng thể hiện trong Điều còn mãi năm nay, ca sĩ Phạm Khánh Ngọc hy vọng có thể mang tới cho khán giả một tinh thần hoàn toàn mới như chính lời bài hát.