Lai Châu là tỉnh vùng cao biên giới, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 20 dân tộc anh em cùng chung sống. Những năm gần đây, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã thay đổi đáng kể, kinh tế được đẩy mạnh.  Để có sự thay đổi tích cực đó, trong những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng đã cùng các tổ chức, đoàn thể chung tay đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Huyện Than Uyên là một địa phương tiêu biểu trong phát huy vai trò người có uy tín để tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới bà con dân tộc thiểu số. Từ đó, Than Uyên là một trong những địa phương nằm trong tốp đầu trong toàn tỉnh về thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tới thời điểm hiện tại, huyện đã có 7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn. 

Những người uy tín đã cùng các đoàn thể tổ chức hàng trăm buổi họp bản, khu dân cư vận động sức dân được hơn 3 nghìn ngày công, hiến 5.000 m2 đất, khai thác vật liệu tại chỗ để thực hiện các tiêu chí phát triển hạng mục cơ sở hạ tầng. 

Hiện trên địa bàn huyện Than Uyên có 118 người có uy tín trong cộng đồng, là đồng bào các dân tộc Thái, Dao, Khơ Mú, Mông và một số dân tộc khác sinh sống trên địa bàn huyện. Người uy tín được cộng đồng bình xét, chủ yếu là già làng, trưởng bản, bí thư Chi bộ, cựu chiến binh, trưởng dòng họ. Họ là người có tiếng nói trong thôn bản, cộng đồng, là cầu nối giữa chính quyền với người dân. Họ là những người gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua thực tiễn cho thấy đây là những hạt nhân tiêu biểu, nhân tố điển hình luôn đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương. Người uy tín trên địa bàn huyện Than Uyên còn là những gương sáng trong cộng đồng, điển hình làm kinh tế giỏi, chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con… 

Lãnh đạo huyện Than Uyên khẳng định: Trong đời sống cộng đồng, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vai trò của người có uy tín rất quan trọng. Họ tạo được lòng tin và có sức ảnh hưởng lớn tới cộng đồng. Họ là người đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia tích cực vào các công việc chung, các phong trào thi đua tại cơ sở. Họ cũng tích cực tuyên truyền chống luận điệu “Nhà nước Mông” tại các địa bàn có đồng bào theo tôn giáo, địa bàn di dân tái định cư để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương. 

Cùng với đó, các chủ trương về xây dựng vùng tái định cư công trình thủy điện Huội Quảng, Bản Chát; phát triển vùng chè tập trung cũng được thực hiện hiệu quả với sự đồng lòng thực hiện của người dân; vận động Nhân dân đưa trẻ đến trường đúng độ tuổi, không sinh con thứ ba, không kết hôn cận huyết. Không chỉ vậy, những hoạt động của người có uy tín đã góp phần giúp tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cũng được đảm bảo hơn. Với vai trò của mình, người có uy tín trong huyện đã vận động Nhân dân tích cực tham gia vào Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng; thực hiện tốt quy ước, hương ước làng bản, nhờ đó, hệ thống chính trị tại cơ sở được củng cố vững chắc.

Không chỉ chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, người uy tín trên địa bàn huyện Than Uyên còn là những người có nhiều đóng góp trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để huyện phát triển ngành Du lịch - ngành công nghiệp không khói. 

Để động viên vai trò của người có uy tín trên địa bàn, huyện Than Uyên cũng luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đội ngũ người có uy tín cũng được các cấp trong tỉnh, huyện quan tâm, kịp thời động viên, khích lệ họ làm tốt vai trò của mình. Cùng với đó người có uy tín của huyện cũng được tham gia các đợt tập huấn, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, từ đó họ sẽ tuyên truyền để bà con biết được chính sách trên địa bàn, chính sách của Đảng và Nhà nước có lợi ích như nào để làm theo.