Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số và là tỉnh có số lượng đồng bào Khmer nhiều nhất cả nước (chiếm hơn 30% dân số tỉnh).

Trong những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành Trung ương, các cấp uỷ, chính quyền trong tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và đề ra nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã tích cực huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo khó khăn, từ năm 2021 đến nay đã hỗ trợ xây dựng khoảng 5.000 căn nhà đại đoàn kết. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo của tỉnh, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc, tôn giáo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng theo phong tục, tập quán, tuân thủ các quy định của pháp luật; xây dựng, triển khai Đề án Nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát sóng tiếng Khmer giai đoạn 2021-2025. Quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ người dân tộc thiểu số (về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm…); các chính sách về hỗ trợ dạy học, đọc chữ viết dân tộc. 

Trò chuyện với các vị chức sắc tôn giáo, tăng ni, phật tử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đoàn công tác gửi tới các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ, và toàn thể bà con đồng bào dân tộc Khmer lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp, cùng nhau đón Lễ Sene Dolta đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

soctrang.png
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng nhân dịp Lễ Sene Dolta (Lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, tại Hội nghị lần thứ tám vừa bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trung ương sẽ sớm ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 23 về đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở chương trình hành động chung của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng xây dựng chương trình hành động để kịp thời phổ biến triển khai các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 23 về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, tôn giáo… tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm, tích cực hướng dẫn, động viên đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào, sư sãi Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chung sức, chung lòng cùng với địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; có ý thức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; vận động các Phật tử giữ gìn và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc Khmer đón Lễ Sene Đôlta đoàn kết, đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc; Ban Giám hiệu các Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy; triển khai đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các tăng sinh và học sinh đang theo học tại nhà trường; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo, về chính sách đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức cho tăng sinh, học sinh.

Cửu Long