Việc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất “trả lại” kế hoạch là không thực hiện nghiêm chỉ tiêu pháp lệnh của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cũng như có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

3 năm liền ‘trả lại’ chục nghìn tỷ vốn ODA 

Đại biểu Quốc hội băn khoăn khi 9 tháng năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề nghị điều chỉnh giảm hơn 11 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn ODA. Con số đề nghị trả lại năm 2020 là hơn 14 nghìn tỷ; 2021 còn nhiều hơn, trên 20 nghìn tỷ.