Thi THPT quốc gia: Công an vào cuộc ngay từ khâu tập huấn

Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Bộ Công an ngay từ khâu tập huấn công tác thi cho cán bộ để phòng ngừa tiêu cực trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Thực hiện: Hữu Khôi -  Lê Hạnh - Hạnh Thúy

Video: Bạt Tuấn - Anh Phú