Khi không thể làm chủ đồng tiền, con người mải xoay vần dưới áp lực kiếm tiền và đánh mất niềm vui sống. Cuốn sách 'Đường đến tự do' gợi ý rằng bạn có thể thoát khỏi tình cảnh đó.

Có những người luôn chi tiêu rất tằn tiện, niềm vui duy nhất của họ là nhìn số dư tài khoản lớn lên từng ngày, với niềm tin rằng tương lai sẽ được bảo đảm. 

Ngược lại, có người lại tận hưởng cuộc sống bằng cách chi tiêu thoải mái vào những nhu cầu hiện tại, bất chấp mọi rủi ro trong tương lai. Thật ra, con người hoàn toàn có thể đạt được sự cân bằng giữa niềm vui hiện tại và tiền bạc, tương lai bảo đảm nếu nắm được các quy tắc về tích lũy và đầu tư tài sản.