Tính từ đầu năm đến ngày 24/5, có 33 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu riêng lẻ với khối lượng 57,6 nghìn tỷ đồng, gấp 2,18 so với cùng kỳ năm 2023.